Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 17 2017
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 17 2017
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 13 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 8 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Medi 13 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 12 2016
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Ebrill 2017

1. Dim Etholiad yn mis Mai I Felin. Mi fydda i yn cario ymlaen fel y Cynghorydd Sir I’r pentre.

2. Manylion cysylltu a fi:- Ffon 01286 676869. Fy swyddfa yng Nghaernarfon [9yb-5yh Llun I Gwener]
e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith

3. Wedi cael mis eithaf prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.

[a] Ysgol Felinheli fel Llywodraethwr..
[b] Cyfarfod Grwp Plaid Cymru ac Etholaeth Arfon.
[c] Cyngor Cymuned y Felinheli
[ch] Lansio Ymgyrch Plaid Cymru tuag at Etholiadau ar y 4ydd o Fai 2017 yn Bwyty Sopna Pontrug [diolch I Raj am y croeso cynes.]
[d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor. Hefyd helpu I gynal y Ras Hwyaid Pasg 2017.
[dd] Helpu gyda postio taflenni y Cynghorydd John Wynn Jones ym Mangor.Etholiad 4/5/2017.

4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.

5. Dwi wedi gweld cynydd ar gyrion y pentre o fagiau sbwriel ac eitemau fel ‘’Microwave’’ yn cael ei gadael ar ochr lon. Tydi Iard y Cyngor yn Cibyn ddim yn bell iawn or Pentre.

6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael.

line

Adroddiad Cynghorydd Mawrth 2017

1. Ni fydd Etholiad ym mis Mai yn Y Felinheli. Mi fydda i yn cario ymlaen fel y Cynghorydd Sir ar ran y pentre’.

2. Fy manylion cyswllt:

3. Wedi cael mis eithaf prysur gyda cyfarfodydd.

 • Ysgol Felinheli a Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr.
 • Cyfarfod Grwp Plaid Cymru ac Etholaeth Arfon.
 • Cyngor Cymuned Y Felinheli; Cyfarfod MSFOMA - Afon Menai; Cynllun amddiffyn rhag y môr.
 • Lansio Ymgyrch y Gogledd Plaid Cymru tuag at Etholiadau Mai 2017.
 • Cyfarfod Llawn y Cyngor.

4. Dal i helpu trigolion y pentre’ gyda materion yn codi hefo’r Cyngor.

5. Cofiwch hefyd fod taliadau aelodaeth y Blaid angen cael eu talu.

line

RHYBUDD ETHOLIAD - Mai 4ydd 2017

Rhybudd Etholiad - Arfon, Gwynedd - cliciwch yma

Rhybudd Etholiad Cymunedau Arfon - cliciwch yma

line

Adroddiad Cynghorydd Chwefror 2017

1. Dwi yn trio helpu trigolion Rhes Felinheli. Oes rhywun efo llun o’r Hen Feddygfa efo enw y rhes arno fo.

2. Fel Llywodraethwr yn ysgol Felinheli mae’r Ysgol wedi gorfod cau y maes parcio er mwyn cadw y man yna yn ddiogel I blant yr Ysgol. Dwi yn derbyn bod hyn yn creu anhawster I rai sydd yn gyrru ceir I’r Ysgol ond mae yn bwysig I gofio Cyfraith y Wlad wrth barcio neu gyrru car ar y lonydd wrth yr Ysgol. Mae hyn wedi ei wneud I drio cadw y plant yn ddiogel.

3. Mae baw ci yn broblem ym mhob ardal. Mae angen cael y neges allan I faw ci gael ei gadw mewn bag a wedyn I’r biniau priodol.

4. Wedi cael mis eithaf prysur gyda cyfarfodydd.
[a] Ysgol Felinheli a Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr. Materion staffio.
[b] Cyfarfod Grwp Plaid Cymru ac Etholaeth Arfon.
[c] Cyngor Cymuned y Felinheli
[ch] Yn y Marina efo mater cynllunio.
[d] Pwyllgor Archwilio y Cyngor/Cyflwyniad am Papur Gwyn y Llywodraeth I newid Llywodraeth Leol. Pwyllgor Iaith y Cyngor.

5. Falch o ddweud fy mod wedi cael fy newis eto I sefyll fel Cynghorydd y Pentre yn yr Etholiad nesaf. Mi fyddai felly yn sefyll yn yr Etholiad yn mis Mai.

6. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.

line

Adroddiad Cynghorydd Ionawr 2017

1. Llwybr Afon Heulyn ar gau tan mis Mai 2017.Gwaith angen ei wneud ond dim yn bosibl gweithio yn yr afon tan Mis Mai.

2. Wedi rhoi cyhoeddusrwydd I sgam galwadau ffon. RHYBUDD. Pobl HYN yn derbyn galwadau ffôn yn Y Felinheli i dalu trethi a mynd â'r pres i Morrisons Caernarfon. Mater wedi ei roi i'r Heddlu. Rhannwch y neges plîs a rhybuddiwch eich ffrindiau a'ch teulu.

3. Wedi ail ddechrau y sgwrs efo’r Eglwys I ddefnyddio Church House fel man parcio. Mwy o wybodaeth I ddilyn.

4. Wedi cael mis eithaf prysur gyda cyfarfodydd.
[a] Ysgol Felinheli a Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr. Materion staffio.
[b] Cyfarfod Grwp Plaid Cymru ac Etholaeth Arfon. Cyfrannu syniadau at Maniffesto Etholiadau Mai 2017.
[c] Cyngor Cymuned y Felinheli.

5. Falch o ddweud fy mod wedi cael fy newis eto I sefyll fel Cynghorydd y Pentre yn yr Etholiad nesaf.

6. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.

line

09.01.17 Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017

poster

 

 

Hoffech chi chwarae rôl sy’n cefnogi eich cymuned leol?

Ydych chi wedi ystyried bod yn gynghorydd cymuned neu dref?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau