Cysylltu â'r Cyngor Cymuned

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os ydych am godi mater, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu geisiadau i'r Cyngor. Cysylltwch â'r Clerc unai drwy'r ffurflen neu drwy'r manylion isod, bydd y Clerc yn ymateb i unrhyw gyfathrebu cyn gynted â phosibl.


Clerc: Heather Jones

3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE

Ffôn: 01286 872655
Symudol: 07867 982518
E-bost: heather-jones@felinheli.or

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2022 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.