Cyngor Cymuned Y Felinheli

Pwyllgorau

Cyllid, Cyflogaeth, Polisiau a Gwefan

Iwan Huws
Dan Williams
Cynog Prys
Iestyn Harris.

Asedau

Eifion Williams
Emyr Gareth
Dafydd Huws

Llwybrau Cyhoeddus, Lon Las a Phriffyrdd

Llŷr Evans
Dafydd Huws
Emyr Gareth

Y Neuadd Goffa a Chloc

Daniel Williams
Eifion Williams
Llŷr Evans
Cynog Prys.

 

 

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2022 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.