Iaith: Cymraeg | English

Cyngor Cymuned > Eich Cyngor

Y Cyngor Cymuned

Mae Cyngor Cymuned Y Felinheli yn gorff democrataidd sy’n trafod pob math o faterion lleol – o faw cwn i’r farchnad dai leol ; o broblemau parcio i lwybrau cyhoeddus. Mae’r Cyngor yn aelod o Un Llais Cymru , y corff sy’n cynrychioli cynghorau cymuned yng Ngymru. Mae 12 aelod yn cael eu hethol i’r Cyngor pob pedair blynedd. Mae’n derbyn arian drwy’r trethi ac mae’r arian hwn yn cael ei wario ar nifer o bethau gan gynnwys cynnal a chadw nifer o lwybrau cyhoeddus, y fynwent a Neuadd Goffa Y Felinheli.

Mae gan y Cyngor Lawlyfr sy’n son yn fwy manwl am waith y Cyngor. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Ystafell Gymuned y Neaudd Goffa ar yr ail nos Fawrth o’r mis (heblaw mis Awst) ac mae croeso i’r cyhoedd ddod i wrando ar y trafod. Bydd cofnodion yn cael eu pasio pob mis.

Mae modd cysylltu â’r Clerc, Mrs Heather Lynne Jones drwy ebost: clercfelinheli@aol.com

Mae gan y pentref gynrychiolydd ar Gyngor Gwynedd sef y Cynghorydd Sir. Cafodd etholiadau ar gyfer seddi’r Cyngor Sir yn cael eu cynnal ym Mai 2008. Etholwyd Sian Gwenllian yn ddi-wrthwynebiad.

 

2008 – 2009 Gwelliannau A

2008 – 2009 Gwelliannau B

 

Yn yr adran yma: