Y Felinheli Community Council

Councillor's Details

Eifion Wyn Williams (Chair)

83 Y Wern
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4TZ

Mobile: 07930 826647
E-mail: eifionwyn@hotmail.com

Daniel Williams (Vice Chair)

4 Cwrt Menai
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4RZ

Phone: 01248 671404
Mobile: 07854449039
E-mail: daniel-williams@felinheli.org

Llyr Evans
12 Terfyn Terrace
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JJ

Phone: 01248679918
Mobile: 07789128099
E-mail: llyrac@hotmail.co.uk

Cynog Prys
28 Hen Gei Llechi,
Y Felinheli
Gwynedd
Ll56 4PA

Mobile: 07860801338
E-mail: cynog-prys@felinheli.org

Dafydd Huws
14 Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JD

Mobile: 07739213108
E-mail: dafyddhuws@hotmail.com

Emyr Gareth
16 Tai Terfyn,
Y Felinheli,
Gwynedd,
LL56 4JJ

Mobile: 07788 258775
E-mail: emyr_gareth@hotmail.com

Elenid Glyn
20 Stryd Bangor
Y Felinheli

Mobile: 07989500773
E-mail: elenidglyn@hotmail.com

Nel Angharad Huws
Y Bwthyn,
24 Lon Brynffynnon,
Y Felinheli,
LL56 4SX

Mobile: 07500670030
E-mail: nel.huws@hotmail.co.uk

Meleri Jones
14 Brynffynnon
Y Felinheli,
LL56 4SX

Mobile: 07720 169 721
E-mail: belcarlo@hotmail.co.uk

Eleri Wyn Thomas
Cilan,
30 Brynffynnon
Y Felinheli
LL56 4SX

Mobile: 07766 838 814
E-mail: eleriwynthomas@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us | Privacy Notice

© 2023 Y Felinheli Community Council. All Rights Reserved.¬†Website by Delwedd.