Cyngor Cymuned Y Felinheli

Manylion y Cynghorwyr

Eifion Wyn Williams (Cadeirydd)

83 Y Wern
Y Felinheli
Gwynedd
LL46 4TZ

Symudol: 07930 826647
E-bost: eifionwyn@hotmail.com

Daniel Williams (Is-Gadeirydd)

4 Cwrt Menai
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4RZ

Ffôn: 01248 671404
Symudol: 07854449039
E-bost: daniel-williams@felinheli.org

Llyr Evans
12 Terfyn Terrace
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JJ

Ffôn: 01248679918
Symudol: 07789128099
E-bost: llyrac@hotmail.co.uk

Cynog Prys
28 Hen Gei Llechi,
Y Felinheli
Gwynedd
Ll56 4PA

Symudol: 07860801338
E-bost: cynog-prys@felinheli.org

Dafydd Huws
14 Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JD

Symudol: 07739213108
E-bost: dafyddhuws@hotmail.com

Emyr Gareth
16 Tai Terfyn,
Y Felinheli,
Gwynedd,
LL56 4JJ

Symudol: 07788 258775
E-bost: emyr_gareth@hotmail.com

Elenid Glyn
20 Stryd Bangor
Y Felinheli

Symudol: 07989500773
E-bost: elenidglyn@hotmail.com

Nel Angharad Huws
Y Bwthyn,
24 Lon Brynffynnon,
Y Felinheli,
LL56 4SX

Symudol: 07500670030
E-bost: nel.huws@hotmail.co.uk

Meleri Jones
14 Brynffynnon
Y Felinheli,
LL56 4SX

Symudol: 07720 169 721
E-bost: belcarlo@hotmail.co.uk

Eleri Wyn Thomas
Cilan,
30 Brynffynnon
Y Felinheli
LL56 4SX

Symudol: 07766 838 814
E-bost: eleriwynthomas@yahoo.co.uk

 

 

 

 

Dogfennau Cynghorwyr 2022 - 2023

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.