Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Newyddion Diweddaraf:

Cyngor Cymuned Y Felinheli Sedd Wag Achlysurol

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddI wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r wardiau uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Mawrth, 9 Ionawr, 2024.

......mwy o newyddion

Ceisiadau Grant

Mae cyngor Cymuned Y Felinheli yn derbyn ceisiadau grant gan elusennau, grwpiau, cymdeithasau o fewn y gymuned hyd at 31 Ionawr 2024.
Ffurflenni cais ar gael gan y clerc clerc@felinheli.org.

Ffurflen Gais

......mwy o newyddion

Ffwti Ffiesta 2023

17.09.23

Cae Ysgol Y Felinheli
Dydd Sul, 17 Medi 2023
10:00 - 16:00

......mwy o newyddion

Coronafeirws lockdown

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.