Cyngor Cymuned Y Felinheli

Pwyllgorau

Cyllid, Cyflogaeth, Polisiau a Gwefan

Elen Gwenllian
Dan Williams
Cynog Prys
Elenid Glyn

Asedau

Eifion Williams
Emyr Gareth
Dafydd Huws
Eleri Wyn Thomas

Llwybrau Cyhoeddus, Lon Las a Phriffyrdd

Llŷr Evans
Dafydd Huws
Emyr Gareth
Eleri Wyn Thomas

Y Neuadd Goffa a Chloc

Daniel Williams
Eifion Williams
Llŷr Evans
Cynog Prys
Elenid Glyn
Meleri Jones
Elen Gwenllian

 

 

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.