Cyngor Cymuned Y Felinheli

Cynrychiolwyr Lleol

Cynghorydd Sir

Iwan Huws

Iwan Huws

Plaid: Plaid Cymru
Ward: Bethel a'r Felinheli

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfeiriad cartref: 36 Hen Gei Llechi, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4PB
Ffôn: 01248671444

Ebost busnes: Cynghorydd.IwanHuws@gwynedd.llyw.cymru
Mwy o wybodaeth am Iwan Huws

Aelod Cynulliad

Sian Gwenllian AM

Sian Gwenllian AM

Plaid: Plaid Cymru
Etholaeth: Arfon

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfeiriad y Swyddfa: 8 Castle Street, Caernarfon, LL55 1SE
Ffôn: 01286 672076

Cyfeiriad y Cynulliad: National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1NA
Ffôn: 0300 200 7192

Ebost: Sian.Gwenllian@assembly.wales
Facebook : www.facebook.com/SianGwenllianACAM
Twitter : www.twitter.com/siangwenfelin

Aelod Seneddol

Hywel Williams MP

Hywel Williams MP

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfeiriad Seneddol: House of Commons, London, SW1A 0AA
Ffôn: 020 7219 8150

Cyfeiriad Etholaeth: 8 Castle Street, Caernarfon, LL55 1SE
Ffôn: 012 8667 2076

Cyfeiriad: 70 High Street, Bangor, LL57 1NR
Ffôn: 012 4837 2948

Ebost: hywel.williams.mp@parliament.uk
Gwefan: www.plaidcymruarfon.org
Facebook: www.facebook.com/HywelWilliamsASMP
Twitter: @hywelplaidcymru

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.