Cyngor Cymuned Y Felinheli Archif

 

Archif Cofnodion

Cofnodion Llawn

Dod yn fuan

 

Cofnodion Byr

Cyfarfod Agenda a Dogfennau Eraill

 

 

 

Cyflwyniad i'r broses Gynllunio - cliciwch yma

Ceisiadau Ôl-weithredol a Materion Hyfforddiant - cliciwch yma

Canllawiadu Gweithredol am yr hawl i siarad yn pwyllgor cynllunio Gwynedd - cliciwch yma

Trefniant y Pwyllgor Cynllunio - cliciwch yma

Cyngor Gwynedd Datganiad o Bolisi Trwyddedu 2015 drafft - cliciwch yma

Asesiad Effaith Cydraddoldeb Cychwynnol Datganiad o Bolisi Trwyddedu - cliciwch yma

Ymgynghoriad Datganiad o Bolisi Trwyddedu - cliciwch yma


Dogfennau - cliciwch yma

 

Adroddiad Cynghorydd Awst 2015 - cliciwch yma


 

Llythyr Cynghorau Cymuned - cliciwch yma

Iechyd a Gofal yng Ngwynedd - rhoi’r cwsmer yn ganolog - cliciwch yma

Sylwadau ar y Cynllun Adnau o ran ei effaith ar y Gymraeg - cliciwch yma

Cynllun Adnau - Gofynion - cliciwch yma


Agenda Cyfarfod Blynyddol - cliciwch yma

Yr Arolygaeth Gynllunio - cliciwch yma

Y Cod Ymddygiad - cliciwch yma

Mynediad i Wybodaeth am Gynghorau Cymuned a Thref - cliciwch yma


Adroddiad gan y Cynghorydd Sian Gwenllian - cliciwch yma

 • Cyfarfod - 11.06.13
 • Agenda Cyfarfod Mehefin 11 2013

   

   

  Archif Cyllid

  • 20.12.18 Egwyddorion Cymorth Grant - cliciwch yma
  • 01.05.18 Adroddiad Arianol - Mawrth 2018 - cliciwch yma
  • 27.04.18 Hysbysiad Pennu Dyddiad Ar Gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr - Cyfrifon Ar Gyfer Y Flwyddyn Ddaeth I Ben Ar 31 Mawrth 2018 - cliciwch yma
  • 06.09.17 Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad 2016/2017 - cliciwch yma
  • 27.06.17 Adroddiad Blynyddol 2016/2017 - cliciwch yma
  • Hysbysiad Pennu Dyddiad ar Gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr Cyfrifon ar Gyfer y Flwyddyn Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2017 - cliciwch yma
  • 29.09.16 ARCHWILIAD 2015 - 2016
  • Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad - cliciwch yma
  • 31.05.16 Hysbysiad Pennu Dyddiad ar gyfer Ymarfer Hawliau
  • Etholwyr Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016 - cliciwch yma
  • 12.11.15 Ffurflen Gais Cymorth Ariannol - cliciwch yma
  • 12.11.15 Ceisiadau am Gymorth Ariannol - cliciwch yma
  • 29.07.15 Adroddiad Ariannol Blwyddyn 2014/2015 - cliciwch yma
  • 08.07.15 Rhybudd o ddiwedd yr archwiliad a’r hawl i archwilio’r ffurflen flynyddol - cliciwch yma

   

   

   

  Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

  © 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.