Cysylltu â'r Cyngor Cymuned

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os ydych am godi mater, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu geisiadau i'r Cyngor. Cysylltwch â'r Clerc unai drwy'r ffurflen neu drwy'r manylion isod, bydd y Clerc yn ymateb i unrhyw gyfathrebu cyn gynted â phosibl.


Clerc: Heather Jones

Neuadd Goffa Memorial Hall
Jubilee Terrace
Lon Emyr
Y Felinheli
Ll56 4JA
Symudol: 07867 982518
E-bost: clerc@felinheli.org

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.