Archif Newyddion 2017

03/10/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Awst a Medi 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglyn ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu:
  Galw Gwynedd 01766 771000 - Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor.
  Ffon fi 01286 676869.
  Fy swyddfa yng Nghaernarfon [9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost: Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Cyfarfodydd.
  [a] Cyfarfod gyda Tim Gwasanaethau Cyfiawnder.Gwynedd a Mon.
  [b] Cyfarfodydd fel Aelod Cabinet y Cyngor/Tim Arweinyddiaeth/Cyfarfod Grwp {laid Cymru/ Cyrsiau i Gynghorwyr.
  [c] Llywodraethwyr Ysgol Felinheli ac Syr Hugh Owen
 4. Wedi taro i mewn i Felin Sgwrsio i weld un or gwersi Cymraeg.
 5. Wedi bod yn cyfarfod misol Yr Wyl. Mi fydd Stwr wrth y Dwr yn ol flwyddyn nesa. Paw i ddechrau ymarfer.

01/08/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Gorffennaf 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
  [a] Ysgol Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr .
  [b] . Cyfarfod Cynllun Tymor Hir y Cyngor 2018-2023.
  [c] Cyfarfodydd Cynllunio ar y Cyd. Polisi Cynllunio newydd Ynys Mon a Gwynedd.
  [ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant Ffordd Gwynedd.
  [d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor.
  [dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet.Cyfarfod Blynyddol Grwp Plaid Cymru.Cyfarfod Arbennig or Cyngor llawn i fabwysiadau polisi cynllunio newydd.
 4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
 5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn wedi ei gwblhau.Mae y llwybr ar agor.
 6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael.
 7. Cyfarfod Aelodau Cabinet Cymru dros yr Amgylched [CLILC. WLGA] Caerdydd.
 8. Cyfarfodydd Portffolio Cabinet. Ymweld a safle Parc Adfer yn Cei Cona

07/07/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Mehefin 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
  [a] Ysgol Felinheli fel Llywodraethwr .
  [b] Cyfarfod Cynghorwyr Tref Porthmadog yn y Ganolfan fel Aelod Cabinet Gwynedd.
  [c] Cyngor Cymuned y Felinheli –Cyfarfod misol.
  [ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant technoleg gwybodaeth
  [d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor. Yr Wyl wedi bod yn llwyddianus . Diolch ir Pwyllgor/Y Pentre ar Noddwyr .Da ni angen aelodau a syniadau newydd I gario ymlaen y gwaith da.
  [dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet. Y Cyngor. Pwyllgor Craffu.
 4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
 5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn ar fin dechrau Mwy o wybodaeth I ddilyn.
 6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael. Neb wedi ymateb ir cais yma hyd yn hyn.
 7. Mynd ir Shed-menter newydd yn y pentre. Pob lwc i chi.
 8. Siarad mewn Apel Cynllunio ar ran trigolion Rowen a Dinas yn erbyn y Cais cynllunio ar y tir o dan y Ganolfan Iechyd.

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.