Neuadd Goffa

Unrhyw ymholiadau ar hurio'r Neuadd Goffa, cysylltwch â:
Clerc - Heather Jones
clercfelinheli@aol.com | 07867 982518

Prisiau:

Slot 4 Awr - £35 (Parti Plant yn unig)

Ar gyfer achlysuron elusennol cysylltwch a’r clerc.

Ni chaniateir llogi y Neuadd ar gyfer partion i bobl o 13eg i 21ain oed heb ganiatad arbennig gan y Pwyllgor Rheoli.

 

Amodau Llogi a Rheolau y Neuadd - cliciwch yma

Ychydig yn Ychwanegol

wifi


WIFI am ddim

wifi


Cadeiriau

wifi


Byrddau

wifi


Cyfleusterau Cegin

wifi


Gwasanaeth Te a Choffi

wifi


Toiledau

wifi


Mynediad a Thoiledau i'r Anabl

 

 

Neuadd Goffa, Lôn Emyr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JA


Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.