Cyfeillion Ysgol Y Felinheli

 

Cyfeillion Ysgol Y Felinheli

Criw o rieni brwd sy'n dod at eu gilydd i drefnu gweithgareddau codi
arian ar gyfer yr Ysgol ydy'r 'cyfeillion'.

Rydym yn cyfarfod bob rhyw 6 wythnos i drefnu nosweithiau a digwyddiadau cymdeithasol gyda'r nod o godi arian i gefnogi gwaith yr ysgol. Cyfarfodydd ysgafn ac anffurfiol ydi'r rhain a ma' croeso mawr i rieni a ffrindiau'r ysgol ymuno a ni.


Manylion Cyswllt

Am fanylion pellach cysylltwch a Caroline Williams, Pennaeth yr Ysgol
Ebost y Pennaeth: CarolineWilliams
Ffôn: 01248 670 748

Mynd yn ôl

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.