Mudiadau

Ysgol
Y Felinheli

Ysgol y Felinheli

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed. 

Darganfod Mwy

Gwyl
Y Felinheli

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod wythnos yr ŵyl 25.06.21 - 03.07.21.

Darganfod Mwy

Cylch Meithrin Y Felinheli

Cylch Meithrin Y Felinheli

Mae Cylch Meithrin Y Felinheli yn cynnig gwasanaeth addysgol i blant 2 a hanner mlwydd oed hyd at 5 mlwydd oed..

Darganfod Mwy

Clwb Hwylio Y Felinheli


P'un a ydych yn newydd i hwylio neu rasiwr profiadol mae rhywbeth yma i bawb.

Darganfod Mwy

Clwb Pêl-Droed
Y Felinheli 

CPD Y Felinheli 


Ebost
: post@cpd-y-felinheli.cymru
Ffôn: 07917572305
Wefan: www.cpd-y-felinheli.cymru


Darganfod Mwy

Cyfeillion
Ysgol Y Felinheli

Cyfeillion Ysgol Y Felinheli

Criw o rieni brwd sy'n dod at eu gilydd i drefnu gweithgareddau codi arian ar gyfer yr Ysgol ydy'r
'cyfeillion'.

Darganfod Mwy

Rainbows, Brownies a Girlguding

Logo Rainbows, Brownies a Girlguding

 

Rainbows, Brownies & Guides
Phob Nos Llun (Tymorau Ysgol)
6-7.30 yh

Siop Elusen Pop Up

Logo Siop Elusen Pop Up

SÊL FAWR 2021

Darganfod Mwy

 

 

 

 

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.