Ysgol y Felinheli

Ysgol y Felinheli

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed. 

Ysgol y Felinheli, 
Y Wern, 
Felinheli, 
Gwynedd, 
LL56 4TZ 

Pennaeth: Ms Caroline Williams 
Ffôn: (01248) 670748 
Ffacs: (01248) 670748 
E-bost yr Ysgrifenyddes: emmajanehughes@gwynedd.llyw.cymru 
Ebost y Pennaeth: CarolineWilliams@gwynedd.llyw.cymru 
Gwfan: ysgolyfelinheli.org 

Mynd yn ôl

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.