Cylch Meithrin Y Felinheli 

Cylch Meithrin Y Felinheli

Mae Cylch Meithrin Y Felinheli yn wasanaeth addysgol a chael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg i blant 2 a hanner mlwydd oed hyd at 5 mlwydd oed, mae’r cylch yn boblogaidd iawn gyda’r ei’n gymuned. Mae'r Cylch wedi ei leoli ger Ysgol Y Felinheli yn y Caban Clyd.

Mae'r cylch yn cael ei rheoli gan bwyllgor gwirfoddol ac yn aelod o'r Mudiad Meithrin (MM).

Manylion Cyswllt

Caban Clyd,
Buarth Ysgol Y Felinheli,
Y Felinheli,
LL56 4TZ

 

Ffôn: 07592 673 200

E-bost: rhian@cylchmeithrimfelinheli.org
Wefan: www.cylchmeithrinfelinheli.org

Mynd yn ôl

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.