Gwyl Y Felinheli

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod wythnos yr ŵyl 25.06.21 - 03.07.21.

Mae'r criw wedi trefnu gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

Cadeirydd: Islwyn Owen - 01248 671270
Is-Gadeirydd: Gareth Griffith - 01248 671142
Ysgrifennydd: Wil Williams 07826078596
Trysorydd: Christine Griffith - 01248 671142
Ysgrifennydd Y Wasg: Ieuan Roberts - 07944554909
Wefan: www.gwylgelin.org

Mynd yn ôl

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.