Dogfennau a Linciau

Cyfarfod - 08.05.18
Agenda - cliciwch yma
Cofnodion 13 Ebrill 2018 - cliciwch yma

Dogfennau Ychwanegol - cliciwch yma

Map - cliciwch yma

 

Cyfarfod Blynyddol - 08.05.18
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 16.05.17
Agenda - cliciwch yma

Swyddfa Archwilio Cymru - cliciwch yma

 

Cyfarfod Blynyddol - 16.05.17
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 11.04.17
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 14.03.17
Agenda - cliciwch yma


Cyfarfod - 14.02.17
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 17.01.17
Agenda - cliciwch yma

23.09.19 Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad - cliciwch yma

04.06.19 Hysbysiad Pennu Dyddiad Ar Gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr - Cyngor Cymuned Y Felinheli
Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2019 - cliciwch yma

01.05.18 Adroddiad Arianol - Mawrth 2018 - cliciwch yma

27.04.18 Hysbysiad Pennu Dyddiad Ar Gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr - Cyfrifon Ar Gyfer Y Flwyddyn Ddaeth I Ben Ar 31 Mawrth 2018 - cliciwch yma

06.09.17 Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad 2016/2017 - cliciwch yma

27.06.17 Adroddiad Blynyddol 2016/2017 - cliciwch yma

Hysbysiad Pennu Dyddiad ar Gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr Cyfrifon ar Gyfer y Flwyddyn Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2017 - cliciwch yma

29.09.16 ARCHWILIAD 2015 - 2016

Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad - cliciwch yma

31.05.16 Hysbysiad Pennu Dyddiad ar gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016 - cliciwch yma

12.11.15 Ffurflen Gais Cymorth Ariannol - cliciwch yma

20.12.18 Egwyddorion Cymorth Grant - cliciwch yma

12.11.15 Ceisiadau am Gymorth Ariannol - cliciwch yma

29.07.15 Adroddiad Ariannol Blwyddyn 2014/2015 - cliciwch yma

08.07.15 Rhybudd o ddiwedd yr archwiliad a’r hawl i archwilio’r ffurflen flynyddol - cliciwch yma

Gwybodaeth yma yn fuan ....

Cofnodion Wedi Eu Cadarnhau

 

Agenda

Cyfarfod - 13.12.16
Agenda - cliciwch yma

Dyma ddogfennau eraill ar gyfer y cyfarfod:

Gohebiaeth (rhan 1)
Gohebiaeth (rhan 2)

 

Cyfarfod - 08.11.16
Agenda - cliciwch yma

Dyma ddogfennau eraill ar gyfer y cyfarfod:

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Adroddiad Blynyddol
Gwasanaethau Ymgynghoriaeth
Adroddiad y Cynhorydd
Fferm Solar Parciau

 

Cyfarfod - 12.10.16
Agenda - cliciwch yma

Dyma ddogfennau eraill ar gyfer y cyfarfod:

782-Consultation Doc_2016-EN (1)
Asesiad Annibynnol o Effaith Ieithyddol Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn 13.06.16
CDLl - llythyr at gynghorau cymuned (1)
Cwestiynau Glendid Stryd - Street Cleanliness Questions
Dogfen ymgynghori 2016
Ffurflen sylwadau_Comment Form cyfranogiad cyhoeddus
Galwad agored_Gwasanaethau Anstatudol_CYM (1)
getPart
Open Call_Nonstatutory services_ENG
Proffil Ieithyddol Gwynedd 13.06.16
Proffil Ieithyddol Môn 13.06.16

 

Cyfarfod - 07.06.16
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod Blynyddol - 10.05.16
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 10.05.16
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 08.03.16
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 09.02.16
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 12.01.16
Agenda - cliciwch yma

Cyfarfod - 10.11.15
Agenda - cliciwch yma

Cyflwyniad i'r broses Gynllunio - cliciwch yma

Ceisiadau Ôl-weithredol a Materion Hyfforddiant - cliciwch yma

Canllawiadu Gweithredol am yr hawl i siarad yn pwyllgor cynllunio Gwynedd - cliciwch yma

Trefniant y Pwyllgor Cynllunio - cliciwch yma

Cyngor Gwynedd Datganiad o Bolisi Trwyddedu 2015 drafft - cliciwch yma

Asesiad Effaith Cydraddoldeb Cychwynnol Datganiad o Bolisi Trwyddedu - cliciwch yma

Ymgynghoriad Datganiad o Bolisi Trwyddedu - cliciwch yma


Cyfarfod - 20.10.15
Agenda - cliciwch yma

Dogfennau - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 08.09.15
Agenda - cliciwch yma

Adroddiad Cynghorydd Awst 2015 - cliciwch yma


Cyfarfod - 14.07.15
Agenda - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 09.06.15
Agenda - cliciwch yma

Llythyr Cynghorau Cymuned - cliciwch yma

Iechyd a Gofal yng Ngwynedd - rhoi’r cwsmer yn ganolog - cliciwch yma

Sylwadau ar y Cynllun Adnau o ran ei effaith ar y Gymraeg - cliciwch yma

Cynllun Adnau - Gofynion - cliciwch yma


Cyfarfod - 12.05.15
Agenda - cliciwch yma

Agenda Cyfarfod Blynyddol - cliciwch yma

Yr Arolygaeth Gynllunio - cliciwch yma

Y Cod Ymddygiad - cliciwch yma

Mynediad i Wybodaeth am Gynghorau Cymuned a Thref - cliciwch yma


Cyfarfod - 14.04.15
Agenda - cliciwch yma
Manylion ar gyfer cyfarfod - cliciwch yma
Ebost Gwasanaeth Ieuenctid - cliciwch yma
Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol (Crynodeb Pob Dydd) - cliciwch yma
Adroddiad Cynghorydd Ebrill 2015 - cliciwch yma

 

Cyfarfod - 10.03.15
Agenda 10.03.15 - cliciwch yma

Adroddiad gan y Cynghorydd Sian Gwenllian - cliciwch yma

 

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.